Efter tandregulering

Opfølgende behandling

Når du er færdig med din behandling og har fået bøjlerne af, begynder du på retentionen, som er en periode, hvor dine tænder skal fastholdes i deres nye placering. De første to år af retentionen indkaldes du til kontrol hos specialtandlægen, efter 3 måneder, 6 måneder og efter et år. Her kontrollerer vi tandstillingen og biddet og sikrer, at alt er som det skal være.