Nødbehandling

Nødbehandlinger

Når man er i tandreguleringsbehandling, er det helt normalt, at tænderne kan føles lidt løse og være ømme flere dage efter kontrol. Hvis du har smerter, kan det afhjælpes med almindelig smertestillende medicin som f.eks. Panodil.

Hvis din bøjle generer dig eller går i stykker udenfor vores åbningstid, kan du i første omgang selv forsøge at afhjælpe problemet:

AKUT nødbehandling udenfor vores åbningstid

Hvis du har smerter, og det ikke er muligt selv at afhjælpe problemet, kan du rette henvendelse til:

Specialtandlæge i Ortodonti, Sornsiri Sae-Wang (Wang)

Telefon: 72 10 88 99, sms på 22 45 95 99

Mail: mail@tandreguleringkbh.dk

Peter Bangs Vej 7A 2000 Frederiksberg