I de seks kommuner der er gået sammen i den fælleskommunale § 60 selskab Tandreguleringen I/S, har
kommunalbestyrelserne afgivet kompetence til § 60 selskabet, som udøver den virksomhed som
kommunalbestyrelsen oprindeligt havde ansvaret for. 

Klager over sundhedsfaglig behandling, brud på patientrettigheder og anke over Patienterstatningens
afgørelser skal indgives ved at bruge de digitale klageskemaer, der findes på www.borger.dk
Det er et lovkrav, at disse klager skal indgives ved at bruge de digitale klageskemaer på borger.dk; alle, som
sendes med mail eller post, vil blive afvist. Dog undtagen borgere, der f.eks. er fritaget for digital post eller
som ikke er i stand til at benytte det digitale klageskema på grund af alder, sygdom eller
sprogvanskeligheder. 

Det er styrelsen for patientsikkerhed, der afgør, om en borger kan fritages for at klage
digitalt. 

Du skal klage digitalt via selvbetjeningsløsningen, der findes på borger.dk. 

Klager over afgørelser skal også indgives til Styrelsen for Patientsikkerhed; igen ved at bruge det digitale klageskema på
borger.dk.

Du kan finde information om klagemuligheder og digital klage på styrelsens hjemmeside www.stps.dk.

Klagecentret kan kontaktes på 72 28 67 65.


Hvis din klage drejer sig om selve service – og/eller sagsbehandlingen ved et patientforløb, så skal du
klage til Tandreguleringen I/S.

Kære patienter og forældre som har tid på vores klinik i Albertslund

Hvis I skal besøge vores klinik i Albertslund. Skal I være opmærksomme på at, i forbindelse med ombygning af Albertslund centrum, kan indgangen fra Stationstorvet 12, ikke benyttes fra d. 8. februar 2021.
Den midlertidige tilgang til vores klinik bliver via Vognporten - som ligger langs togbanen, se kort og billede.